Fortettet omsorg og service -  Forsidebilde

Fortettet omsorg og service

I tråd med kommunestyrets vedtak 18.12.14 er prosjektet Fortettet omsorg og service igangsatt.For at all informasjon om prosjektet og arbeidet som gjøres i det, skal være lett tilgjengelig, er det opprettet egne nettsider for prosjektet.

På prosjektsidene vil du kunne finne:
- info om prosjektet med framdriftsplan
- grunnlagsmaterial
- møtereferater fra styringsgruppe og prosjektgrupper etc
- oversikt over deltakerne i de ulike gruppene

I prosjektperioden vil det ligge snarvei til prosjektsidene under fanen Politikk.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS