Gildeskål kirkested 1936, Nordlandsmuseet_200x150

Prosjektleder

Fra Destinasjon Lofoten til Gildeskål

I ni år har Elisabeth Dreyer vært en profilert leder for Destinasjon Lofoten. Nå søker hun nye utfordringer i hjemkommunen og får en sentral rolle i utviklingen av reiselivet i Gildeskål.
 

- Vi er kjempeglade for at Elisabeth Dreyer har sett mulighetene hos oss, og at hun tar jobben som prosjektleder for utvikling av Gildeskål kirkested til et fyrtårn for reiselivet, sier ordfører Bjørn Magne Pedersen.
- For reiselivsbedriftene i Gildeskål og i Salten og for Gildeskål kommune er fyrtårnprosjektet en stor satsing som også vil ha stor betydning for bolyst og kulturlivet i Gildeskål. Nå er vi sikre på at vi har fått med den rette laglederen som kan booste prosjektet og sette de ambisiøse målene våre ut i live.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS