Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

Gjør som Gildeskål Revamtikerforening og bli med i feiringen av Frivillighetens år 2022!

Frivillighetens år 2022 er en nasjonal feiring av frivilligheten, Norges viktigste lagarbeid! Feiringen har som mål å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse til frivilligheten og få flere med. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding og det er Frivillighet Norge som koordinerer innsatsen rundt dette året.
I Gildeskål kommune er innbyggerne GODE på å engasjere seg frivillig og det skjer mye flott arbeid i hele kommunen. Frivillighetens år skal bidra til å synliggjøre dette, og i den anledning oppfordres alle lag, foreninger og organisasjoner til å være med på feiringen ved å arrangere et VÅR DAG-arrangement.
Tirsdag 15. mars feiret Gildeskål Revmatikerforening den norske Revmatikerdagen og Frivillighetens år 2022 med et VÅR DAG-arrangement på Tormodbrygga. Arrangementet var åpent for alle, og det var godt frammøte. Daglig leder v/ Gildeskål Frivilligsentral holdt innlegg om Frivillighetens år og frivilligheten i Norge. Alice Strand informerte om hjelpemidler og Inger Wiik fortalte om likepersonsarbeid. Det var salg av møsbrømlefser, kaker og kaffe samt loddsalg med fine premier!
🌍VÅR DAG er en nasjonal markering av Frivillighetens år 2022, som involverer alle i den norske frivilligheten - hver eneste organisasjon og forening oppfordres til å velge seg sin dag for å være med å feire VÅR DAG!
🌍Dagen dere velger som deres dag kan dere bruke til det dere vil. Poenget er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags organisasjon dere er og hva slags aktiviteter dere driver med. En dag for synliggjøring, inkludering og deltakelse💕🧡
Gildeskål Frivilligsentral håper flere vil være med i feiringen av Frivillighetens år 2022 og oppfordrer kommunens lag, foreninger og organisasjoner til å arrangere VÅR-DAG arrangement:
Kontakt daglig leder Vilde Stangeland tlf: 415 46 904/ stavil@gildeskal.kommune.no, hvis ditt lag/forening/organisasjon ønsker å arrangere VÅR-DAG!💚
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS