Foto Silje Nordgård

Fylkeskommunen støtter Pilegrimsprosjekt

Nordland fylkeskommune har innvilget støtte til forprosjekt for Pilegrim i nord med inntil 300.000 kr. Sør-Hålogaland bispedømme er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet, og Gildeskål får en sentral plass i det.

Hovedmålet er å sette Nordland på det nasjonale og internasjonale pilegrimskartet. Dette skal gjøres ved å få i gang langsiktige og målrettede arbeider med pilegrimsvandringer og pilegrims­seilaser, og ved å involvere aktører som gir god kraft i dette arbeidet. Satsingen forventes å få både et faglig/åndelig innhold og å åpne nye muligheter for verdiskaping i et reiselivsmarked. Prosjektet skal utnytte synergier ved samhandling med Elias Blix-prosjektet og med Nordlandsmuseets satsing på regional kirkehistorie.

Konkrete resultater av arbeidet skal blant annet bli:

 • En fungerende kystled fra Nordland til Nidaros
 • Lokale og regionale pilegrimsleder både med utgangspunkt i kystleden og uavhengig av den
 • Koblinger mot reiselivsaktører i områdene med pilegrimsleder
 • Integrere pilegrimsarbeidet i Nordland i det nasjonale pilegrimsarbeidet
 • Pilegrimsleder som lokale ressurser, bl.a. i folkehelsearbeidet

 

Sør-Hålogaland bispedømme ønsker at Gildeskål med sine særegne kvaliteter skal være et nav i pilegrimsarbeidet, med utgangspunkt i

 • Lokalisering / beliggenhet - "midt i nordnorsk kystmiljø" og som en naturlig geografisk og kulturhistorisk perle.
 • Sterke historiske røtter med middelalderkirka og kirkestedet som sentrum og prestegården som kulturressurs.
 • Sentral historisk tilknytning, med fornyet fokus på relasjonen til England, St. Thomas og Canterbury.
 • Nyere norsk og nordnorsk historie med Elias Blix som hovedfigur.
 • Nordlandsmuseet satsing på regional kirkehistorie.
 • Synergier med Elias Blix-prosjektet

 

Forprosjektet planlegges gjennomført i løpet av høsten 2013.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS