Kort ventetid for avtale hos fysioterapeut

Det er for tiden kort ventetid for avtale hos fysioterapeutene ved Gildeskål fysioterapi.

Kontaktinfo;

  • Fredrik Øines       458 63 383
  • Veronica Karlsen 411 40 729
  • Thomas Nilsen     411 40 729
  • Tobias Trones       986 08 098

Husk at vi er behjelpelig med bestilling av pasientreise til instituttet, eventuelt foreta hjemmebesøk, hvis det er et medisinsk behov for det. I tillegg er det også mulighet for digital oppfølging. Det er viktig at alle kommunens innbyggere har et fysioterapeutisk tilbud, uavhengig av diagnose og funksjonsnivå. 

Ta kontakt ved spørsmål.

2023-08-15
exercising_weights_heart

Gildeskål fysioterapi

Gildeskål fysioterapi består 4 fysioterapeuter som arbeider på klinikken på Gibos. 

Kontaktinfo;

  • Fredrik Øines
    458 63 383 / oinfre@gildeskal.kommune.no
  • Veronica Karlsen 411 40 729
  • Thomas Nilsen 411 40 729
  • Tobias Trones 986 08 09

Hvis vi ikke svarer, ringer vi opp igjen i løpet av relativt kort tid. Du kan også gjerne sende oss en SMS eller e-post, så kontakter vi deg.


Vi arbeider forskjellige dager, slik at det skal være åpent hele uken;

Fredrik    - mandager, tirsdager og torsdager
Thomas  - mandager
Veronica - onsdager
Tobias    - fredager

2021-07-08
Fredrik Øines

Fredrik Øines - ny fysioterapeut

Fredrik Øines startet i jobb 1. juli i år som fysioterapeut med 100 % driftsavtale med Gildeskål kommune.

2021-07-07

Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. Fysioterapi omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling samt habilitering og rehabilitering.

God funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeutens arbeid. Fysioterapi er ett tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt.

Fysioterapitjenesten er lokalisert ved Gildeskål bo-og servicesenter.

2012-11-14
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS