Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Trening

Gildeskål fysioterapi

Gildeskål Fysioterapi har 2 fysioterapeuter og 1 manuellterapeut på klinikken på Gibos som er åpen mandag-fredag

Kontaktinfo;

  • Sean Thorkildsen 47951512
  • Veronica Karlsen 41140729
  • Thomas Nilsen 41140729

Vi har telefontid mandag-fredag 0830-1500.

Hvis vi ikke svarer er det fordi vi er opptatt med pasient, vi ringer deg opp i løpet av dagen. Du kan også gjerne sende oss en SMS, så kontakter vi deg.

2019-11-16

Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. Fysioterapi omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling samt habilitering og rehabilitering.

God funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeutens arbeid. Fysioterapi er ett tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt.

Fysioterapitjenesten er lokalisert ved Gildeskål bo-og servicesenter.

2012-11-14
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS