Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i menneskets ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring. Fysioterapi omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse og behandling samt habilitering og rehabilitering.

God funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål for fysioterapeutens arbeid. Fysioterapi er ett tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre funksjonsevne og kompensere for funksjonssvikt.

Fysioterapitjenesten er lokalisert ved Gildeskål bo-og servicesenter.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS