Gamle møtedokumenter

Møtedokumentene blir fra juni 2015 publisert på kommunens nettside for innsyn. -  Eldre møtedokumenter finner du nedenfor.

 

Kommunestyret

Møte 17. februar 2015

Innkalling.pdf
Tillegg sak 6-8.pdf
Sak 7.pdf

Møteprotokoll.pdf

BDO - Kommunereform Salten.pdf

BDO - Oversikt pr. kommuner.pdf

 

Møte 12. mai 2015

Kst 120515, innkalling, Sak 9.pdf
Sak 10-12.pdf
Sak 13.pdf
Sak 14.pdf
Sak 15.pdf
Årsregnskap 2014.pdf
Årsberetning 2014.pdf
Årsmelding 2014.pdf
Sak 18.pdf

Møteprotokoll.pdf
Møte 25. juni 2015 Innkalling, sak 19-24.pdf
Sak 25/15-29/15.pdf
Sak 30/15-33/15.pdf
Sak 34/15.pdf
Sak 35/15-38/15.pdf
Årsmelding 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf
Regnskap 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf
 
Møteprotokoll.pdf

Formannskapet

Møte 4. februar 2015

Innkalling.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 27. april 2015 Innkalling, sak 9/15.pdf
Sak 10/15.pdf
Sak 11/15.pdf
Sak 12/15-15/15.pdf
Sak 16/15.pdf
Sak 19/15.pdf
Årsregnskap 2014.pdf
Årsberetning 2014.pdf
Årsmelding 2014.pdf
Møteprotokoll.pdf
Møte 10. juni 2015

Innkalling, sak 22/15-31/15.pdf
Sak 32/15-33/15.pdf
Sak 34/15-38/15.pdf
Sak 39-40.pdf
 


Møteprotokoll.pdf
Møte 24. juni 2015 FInnkalling.pdf
Årsmelding 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf
Regnskap 2014 Gildeskål eiendom KF.pdf

 
Møteprotokoll.pdf

Levekårsutvalget

Møte 8. januar 2015

Innkalling.pdf
Tema: Fortettet omsorg og service.pdf

Møteprotokoll.pdf

     
Møte 20. mai 2015

Innkalling 200515.pdf
Forvaltningsrevisjon sykefraværsoppfølging og forebyggende sykefraværsarbeid i pleie og omsorg.pdf
Fortettet omsorg og service.pdf

sak 10-15.pdf
 

Møteprotokoll 20.05.2015.pdf

Planutvalget

Møte 12. februar 2015

Innlkalling, sak 1.pdf
Sak 2.pdf
Sak 3 og 4.pdf
Sak 5.pdf
Sak 6 og 7.pdf

Møteprotokoll.pdf

Møte 24. mars 2015

Innkalling, sak 8 pdf
Sak 9-11 .pdf
Sak 12-14 .pdf

 

Møteprotokoll.pdf
Møte 23. april 2015 Innkalling, sak  15-16.pdf
Sak 17.pdf
Sak 18-19.pdf

Møteprotokoll 23.04.2015.pdf

Møteprotokoll 26.04.2015.pdf

Møte 21. mai 2015

Innkalling sak 22 og 23.pdf
Innkalling sak 24 og 25.pdf

Møteprotokoll 21.05.2015.pdf
Møte 4. juni 2015 Sak 26/15-28/15.pdf
Sak 29/15.pdf
Sak 3015.pdf
Vedlegg til sak 29/15 SAMFUNNSPLAN 010615.pdf 
Møteprotokoll 04.06.2015.pdf

Kontrollutvalget

Møte 2. februar 2015

Innkalling.pdf
Vedlegg.pdf
 

Møteprotokoll.pdf

Møte 28. april 2015 Innkalling.pdf Sykefraværsoppflg PLO Gildeskål.pdf
 
Møteprotokoll.pdf
Møte 23. juni 2015    
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS