Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Endring av besøksrutiner fra 5.6.2020

Gibos sykehjem

Følgende endringer gjelder i fra fredag 5. juni:

  • Pasientene kan ta imot besøk av pårørende på rommet. Besøksrom kan også benyttes.
  • Pårørende kan ta med pasienter hjem og på kjøretur. Alle i husstanden må være friske, og det bør ikke benyttes offentlige transportmidler. Man skal ikke oppsøke steder der det er mange mennesker som butikk, cafe o.l Pårørende har et ansvar for smittevernrutinene blir fulgt opp når man har ansvaret for pasienten.

Følgende smittevernrutiner gjelder for besøk:

  • Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norden, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk.
  • Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen til personalet kommer.
  • Telefonnummer for å avtale tidspunkt for besøk: 75 76 07 50
  • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må det dokumenteres hvem som har vært på besøk.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
  • Her som ellers i samfunnet må alle tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.
  • Personell ved sykehjemmet vil være i nærheten, og hjelpe til med at smittevernkravene overholdes.
  • Hver pasient kan maksimalt ta imot 3 besøkende ved hvert besøk.

Ønsker man noe å drikke og spise, må man ta dette med seg selv. Engangsservise må benyttes.

Ved utbrudd av Korona stenges sykehjemmet for besøkende.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS