Frivilligsentral logo

Aktivitet for barn og unge

Gildeskål frivilligsentral inviterer til møte

Tirsdag 23. november klokken 18.00 på Gildeskål frivilligsentral.

Gildeskål frivilligsentral inviterer lag/foreninger og andre interesserte til et felles møte om aktivitet for barn og unge tirsdag 23. november kl. 18.00 på Gildeskål Frivilligsentral.

Bakgrunn for møtet:  Som følge av pandemi og smitteverntiltak har det over en lang periode vært vanskelig å få til aktivitet og fysiske møter. Nå har samfunnet åpnet igjen, og det er på tide at vi møtes, blir kjent med hverandre og i fellesskap etablerer fruktbare samarbeid! Pandemi og smitteverntiltak la også en demper for fritidstilbud rettet mot barn og unge, og sørget kanskje for at lag og foreninger mistet deltakere og medlemmer. Etter at samfunnet åpnet, er endelig flere av fritidstilbudene i Gildeskål tilbake i normal aktivitet. Til tross for at aktiviteten igjen er i gang, er det mange barn og unge som tilbringer kveldene hjemme og som opplever at fritidstilbudet i kommunen er mangelfullt.

Intensjon med møte: Gildeskål frivilligsentral inviterer til møte for å etablere en dialog mellom frivilligsentralen og lag/foreninger-, på tvers av ulike lag og foreninger og på tvers av tettstedene. Målet er økt aktivitet, deltakelse og inkludering for barn og unge i Gildeskål. 

Spørsmål det vil være aktuelt og diskutere er: Hvilke tilbud har vi for barn og unge i dag? Hvilke ressurser og muligheter har vi? Hvordan kan vi sammen stimulere til mer aktivitet? Hvordan kan vi rekruttere flere barn og unge? Kan vi inspirere og lære av hverandre? Hvordan kan frivilligsentralen bidra i dette arbeidet? Hvilke forventninger og ønsker har dere av og for Gildeskål frivilligsentral?

Både styreledere, styremedlemmer, trenere/aktivitetsledere, frivillige og andre interesserte ønskes velkommen. 

Gildeskål frivilligsentral håper på godt oppmøte!

Ønsker du å delta gi beskjed til daglig leder Vilde Stangeland.

Mail: stavil@gildeskal.kommune.no

Tlf:  415 46 904

Ta kontakt for spørsmål.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS