Gildeskål i ny drakt på Visit Bodø's nettsider

Reiselivet i Gildeskål presenteres nå i ny drakt på nettsidene til Visit Bodø.Sjekk ut!

Anbefalt i Gildeskål.jpgMålrettet mediearbeid og markedskommunikasjon, tilrettelegging for samhandling, kompetanse og informasjon er hovedelementene i avtalen som Gildeskål kommune inngikk med Visit Bodø i april. Informasjonen om Gildeskål og reiselivsbedrifter i Gildeskål på nettsidene til Visit Bodø blir i disse dager oppdatert med utgangspunkt i den inngåtte avtalen.De nye nettsidene framstår med forbedret design og struktur, som også er mobil- og nettbrett-tilpasset. Alle medlemsbedrifter får sine tilbud profilert på weben, og som du ser, vises Gildeskålbedriftene godt her. Visit Bodø skal også lage nyhetsstoff om medlemsbedriftene og disse sakene legges ut på web og Facebook.

Å lage en portal for reiseliv som blir sett og markedsført nasjonalt og globalt, er ingen liten oppgave, og Gildeskål kommune vil prioritere Visit Bodø som kanal for informasjon om og markedsføring av reiselivet. I dette ligger også en forståelse av at det er viktig for reiselivet i Gildeskål å stå sammen med reiselivsbedrifter i Bodø og å bygge opp Salten som destinasjon i samarbeid med de andre kommunene i regionen.

Sjøfossen næringsutvikling har gjennom flere år arbeidet målrettet for at reiselivsbedrifter i Gildeskål skal være synlige på nettet.Avtalen som kommunen har inngått med Visit Bodø er et godt utgangspunkt for videreføring av dette arbeidet.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS