Miljødirektoratet logo

Gildeskål kommune har fått status som nasjonalparkkommune

Nasjonalparkkommunen Gildeskål har nå ansvar for å legge til rette for lokal verdiskaping, og kommunen skal bidra til at Láhko nasjonalpark blir mer synlig og tilgjengelig og at verneverdiene og kvalitetene i nasjonalparkene blir tatt vare på. 

Når nasjonalparkkommunen gjør tiltak for å følge opp kriteriene, vil det legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, forvaltningsstyret og andre kommersielle og ikke-kommersielle aktører.

Nasjonalparkkommunene skal en gang i løpet av hver valgperiode sette opp status for hvordan kommunen oppfyller kriteriene. Det vil synligjøre hvordan kommunen arbeider for å nå målsettingene for merkevaren. Miljødirektoratet vil komme tilbake til hvordan rapporteringen skal foregå.

Miljødirektoratet har store forventninger til det videre samarbeidet med nasjonalparkkommunene.

2021-04-14 Petter Kjærnes