Gildeskål kommune heiser PRIDE-flagget for mangfold og inkludering!

Ingen er fri før alle er fri!

🏳️‍🌈

I dag heises PRIDE-flagget på kommunehuset i Gildeskål for første gang! Det er med stor stolthet og glede at Gildeskål kommune heiser flagget for inkludering, mangfold, kjærlighet og rettigheter for LHBTQIAP-personer (lesbisk, homofil, bifil, transperson, queer, intersex, aseksuell og panseksuell) både innenfor og utenfor Norges grenser.

I anledning PRIDE-måned heiser Gildeskål kommune i dag PRIDE-flagget for å vise at i Gildeskål er det plass til ALLE!

I Gildeskål skal ALLE få være den de er og ALLE er like mye verdt uansett bakgrunn, hudfarge, hårfarge, seksuell legning, familiesammensetning og kjønnsidentitet. Pride handler om å kunne være stolt av den man er, om å få være seg selv uansett hvordan man er og om å få elske dem man vil. Det er viktig for ALLE. For, vi er alle forskjellige, men vi er alle mennesker med likt menneskeverd. En av kjerneverdiene i verdigrunnlaget for Gildeskål kommune er inkludering med raushet, åpenhet og takhøyde. Dette er med å definere filosofien for organisasjonens virksomhet både internt og i våre relasjoner til samfunnet. Å heise PRIDE-flagget ses som en viktig og nødvendig del i vårt arbeid for nettopp inkludering, likeverd og rettferdighet.

Pride er en feiring av mangfold og skeiv kjærlighet! I år (2022) er det skeivt kulturår samt 50- årsjubileet for opphevelsen av straffelovens §213 – avkriminaliseringen av homofili. Samtidig som Pride er en feiring, er Pride også en form for protest. Til tross for avkriminaliseringen av homofili i 1972, er det fortsatt mange i Norge som opplever diskriminering, hatkriminalitet, utenforskap og som må kjempe for retten til å være seg selv og elske dem man vil. «Homo» blir fremdeles brukt som et skjellsord i mange miljøer, også blant barn og unge. Utenfor Norge er kampen enda hardere, og vi trenger ikke reise lenger enn til Polen der det i fjor ble vedtatt å forby alt som anses for å fremme homofili. - Og visste du at hele 68 land i verden fortsatt kriminaliserer homofili? I disse landene blir man straffet med flere års fengsel eller dødsstraff for å være skeiv. Med andre ord; vi har fortsatt en lang vei å gå og vi er avhengig av hverandre i fellesskap, for å få til endring.

Vi er klar over at PRIDE-flagget som heises på kommunehusets flaggstang også kan provosere og skape reaksjoner i Gildeskålsamfunnet. Nettopp derfor mener vi det er desto viktigere at kommunen tydelig signaliserer hvilke verdier vi står for, og aktivt bidrar i kampen for at ALLE skal få være seg selv og skal kunne elske dem man vil.

🏳️‍🌈

Visste du at..

  • Homofili ble definert som en psykisk sykdom i Norge fram til 1977.
  • Om lag 7 % av den voksne befolkningen anser seg selv som skeive.
  • Dobbelt så mange skeive er plaget av ensomhet, sammenlignet med befolkningen generelt.
  • Dobbelt så mange skeive som heterofile rapporterer om psykiske plager.
  • Rundt dobbelt så mange skeive som heterofile har opplevd diskriminering på arenaer som jobb eller i jobbsøkerprosess, på boligmarkedet, av helsepersonell eller i utelivet.
  • 1 av 5 skeive med innvandrerbakgrunn føler seg ekskludert fra skeive miljø, ifølge en levekårsundersøkelse fra 2020.
  • Manglende åpenhet om seksuell orientering kommer av frykt for å bli utstøtt, sett ned på eller avvist.
  • Om lag 15 % av skeive oppgir å ha vært utsatt for hatkriminalitet. Blant heterofile er andelen 3 %.

(Hentet fra Verdensdagen for psykisk helse, 2022)

Dette beskriver et samfunnsproblem Gildeskål kommune velger å ta på alvor. SAMMEN har vi alle et ansvar for å skape et samfunn som er inkluderende og verdsetter mangfold. Jo flere vi er, desto sterkere er vi!

Vi ønsker alle en fortsatt HAPPY-PRIDE måned!

❤️🧡💛💚💙💜
 

Merk: I fjor (2021) ble det vedtatt lovendring om flagging på kommunens offentlige bygninger. Les vedtaket i sin korthet her (hentet fra: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83934)

Stortinget har vedtatt endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, jf. Prop. 105 L (2020-2021) Endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger (utvidet mulighet til flagging med andre flagg), jf. Innst. 473 L (2020-2021). Endringene innebærer at kommunene gis utvidet mulighet til å kunne flagge med andre flagg enn det norske, de samiske eller kommune- eller fylkesflagget fra sine bygninger. Andre flagg kan etter endringene brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Det er ikke lenger et vilkår om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra.

Begrepsavklaring

Pride: Feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Siden tidlig på 1980-tallet har pride-feiringene satt sitt preg på norske byer og tettsteder, og gjort det skeive miljøet stadig synligere i det norske samfunnet (Store norske leksikon, 2022).

Skeiv: Som identitetsbetegnelse blir skeiv brukt av mennesker som ikke finner seg til rette med betegnelser som heterofil, lesbisk, homofil eller bifil, men som har til felles at de på ulike måter utfordrer normer for kjønn og seksualitet. Folk som definerer seg som skeive mener gjerne at det er feilaktig og undertrykkende og dele mennesker inn i lukkede båser basert på seksuell orientering. Skeiv kan også brukes som mangfoldsbegrep (Store norske leksikon, 2022)

Transperson: Transperson er en person som har en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønnet som ble registrert ved fødsel (Store medisinske leksikon, 2021)

Queer: Queer er engelsk oversettelse av skeiv.

Intersex: Intersex betegner en person som er født med kjønnskjennetegn som enten ved fødselen, eller senere i den kjønnslige utviklingen, ikke samsvarer med verken mannlig eller kvinnelig kjønn. Det vil si at personen ikke uten videre kan beskrives som gutt eller jente ved fødselen (Store norske leksikon, 2022).

Aseksuell: Aseksuell er en person uten interesse for seksuell kontakt, med manglende seksuell lyst og likegyldighet overfor sex (Store norske leksikon, 2021).

Panseksuell: Panseksuell er en seksuell identitet som går ut på at man kan oppleve en romantisk, følelsesmessig og/eller seksuell tiltrekning til andre personer uavhengig av hvilket kjønn disse har (Store norske leksikon, 2022).

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS