Heenbrygga på Inndyr

Gildeskål kommune kjøper Heenbrygga

Gildeskål kommune har i ekstraordinært formannskap 21.august 2023 enstemmig vedtatt å forsøke å erverve eiendommen ”Heenbrygga”,på Inndyr, og har nå fått tilslaget på eiendommen.

Begrunnelsen for kjøpet er eiendommens sentrale beliggenhet og historikk i kommunesentret samt kommunens uttrykte ambisjoner knyttet til tettstedsutvikling i sitt planverk.

Kommunen vil at samfunnet i stort får anledning å bidra til den fremtidige utviklingen av eiendommen, og vil sikre at eiendommen ikke privatiseres og gjøres utilgjengelig for allmennheten. I løpet av høsten 2023 vil kommunen gå i gang med en bred inkluderende prosess hvor kommunen vil invitere befolkningen i Gildeskål, private næringsaktører, og andre interessenter til i fellesskap å legge en plan for utviklingen av eiendommen.  

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS