Ny nettside

Gildeskål kommunes nye digitale ansikt!

Gildeskål kommune har alt for lenge levd med slitne og umoderne nettsider. Vi er derfor veldig glade for at vi endelig kan presentere første versjon av kommunens nye hjemmesider.

I dagens moderne digitale verden er nettsteder en av de første stedene man søker etter informasjon. Med et slikt bakteppe har kommunens hjemmesider for lenge ikke vært formålstjenlig, for våre innbyggere og for andre interesserte. De har beklageligvis vært preget av mye udatert informasjon, og en mindre bra strutkur.

Vi håper derfor at våre nye hjemmesider kan gi Gildeskål kommune et mer moderne og tidsriktig digitalt ansikt. Samt at nettstedet kan serve de funksjoner alle våre brukere på en bedre måte enn tidligere.

Kommunen vil i neste fase forsøke å introdusere flere tjenester på hjemmesidene. Dette vil inkludere interaktive tjenester, som "Gata mi", og direkte kommunikasjon med saksbehandler, og Facebook for å nevne noe. Dette for å bidra til at nettstedet vil være ennå mer dynamisk, og et sted for å finne nyttig informasjon. Vi vil legge ut nyheter om endringer i funksjonalitet.

Dersom du har innspill og ideer til å videreutvikle kommunens nettsted vær snill og send oss en melding.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS