Sjøfossen Energi AS

Gildeskål og Beiarn kommuner selger sine aksjer i Sjøfossen Energi AS

Etter en prosess som har pågått siden tidlig november 2012, har kommunestyrene i Gildeskål og Beiarn vedtatt i ekstraordinære møter 5. mars 2013, å selge alle sine aksjer i kraftselskapet Sjøfossen Energi AS.
Kjøper er Salten Kraftsamband og prisen er hhv 340.000.000 kr for Gildeskål kommune sine aksjer, og 201.000.000 kr for Beiarn kommune sine aksjer.

For Gildeskål kommunes del er det vesentlig at Sjøfossen med dette settes i bedre stand til å gjennomføre sin vedtatte utbyggingsstrategi. Selskapet har et betydelig antall søknader om nye kraftprosjekter til behandling hos myndighetene. De fleste prosjektene har et smalt tidsvindu definert av Staten frem til 2020 for å realiseres og settes i drift ("Grønne" sertifikat ordningen). Dersom selskapet skal ha muligheten mener Gildeskål kommune at nye eiere med evne til å bidra med egenfinansiering av investeringene er det eneste forsvarlige veivalget.

Arbeidsplassene i Sjøfossen Energi AS er sikret gjennom prosessen.

For kommunen representerer salgssummen en stor verdi som bidrar vesentlig til å sikre innbyggerne fortsatt gode velferdstilbud og gode tjenester. I tillegg får kommunene med dette mulighet til å bidra aktivt i lokalt utviklingsarbeid.

Transaksjonen er ikke gjennomført ennå. Kommunestyret har derfor og naturlig nok ikke vedtatt noen strategi for bruk av de nye inntektene. Ekstrainntektene, når disse kommer, vil ikke gripe inn i årets budsjett. Enhetene har sine stramme budsjettrammer i behold og skal fortsatt drifte og styre etter disse.

Ordføreren vil i neste innlegg på nettet reflektere og gi sine tanker om salget. Det vil også bli en artikkel om saken i april nummeret av "Eg veit meg.."
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS