Næring i nord mars-14_200x158

Gildeskål og SALT i Næring i Nord

Gildeskål kommune, Sjøfossen Næringsutvikling og SALT profileres i 1. utgave i 2014 av Næring i Nord; Nord Norges største næringsmagasin.

SALT gis stor oppmerksomhet i et tosiders oppslag i siste nummer av Næring i Nord, der både fokuseres på kunstprosjektet SALT og på ringvirkningene det arbeides for å skape.

Artikkelen setter også søkelys på havbruk i Gildeskål, og framhever at befolkningsvekst og næringsvekst gjør det trivelig å bo i kommunen om dagen.

Du kan lese hele artikkelennettsidene til Sjøfossen næringsutvikling.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS