Gildeskålboka 1 3 4

Gildeskålboka nr 1, 3 og 4

Vi kan glede dere med at vi trykker opp Gildeskålboka nr 1, 3 og 4 pånytt, slik at de som ønsker kan få samlingen komplett. Bøkene ventes inn i slutten av april 2017.

Pris kr 275 pr stk +evt porto.
Bestilling sendes på epost til gildeskalboka@gildeskal.kommune.no eller send SMS til 97 18 19 62.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS