Gjeldsrådgivning / Økonomisk rådgivning

Generelt om tjenesten

Sliter du med økonomiske utfordringer eller gjeldsproblematikk?

800gjeld er et lavterskeltilbud for deg som sliter med, eller står i fare for å få økonomiske utfordringer. Til 800gjeld kan du om ønskelig ringe anonymt og få råd og veiledning i forhold til din økonomi.

Ved større gjeldsproblemer kan 800gjeld henvise videre til gjeldsrådgiver.

Tjenesten er gratis. Hvis du ringer fra mobiltelefon vil rådgiverne på 800gjeld tilby seg å ringe tilbake.

Ring: 800 45 353

Her kan du lese mer om 800gjeld.

Økonomisk rådgivning

Har du betalings- eller gjeldsproblemer, kan kommunen gi deg økonomisk rådgivning. Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med de du skylder penger. Men du kan få hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, forhandle med kreditorer og inngå en gjeldsordningsavtale. NAV har også opprettet en landsdekkende telefontjeneste som skal gi enkel veiledning (se lenke i brosjyrefeltet).

Brosjyrer og dokumenter

Økonomirådstelefonen i NAV
Hjelpetilbud i kommunen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For at du skal få best mulig hjelp fra rådgiveren, er det viktig at rådgiveren får nok informasjon til å danne seg et korrekt og helhetlig bilde av økonomien din. Slike opplysninger kan være

 • Siste skatteoppgjør
 • Saldo på alle konti
 • Kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege osv.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Du har krav på å få svar på søknaden innen 4 uker.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS