Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

GIBOS og Sandhornøy eldresenter

Gjenåpning for besøkende

Nå åpner samfunnet rundt oss mer og mer opp. Fram til nå har det vært besøksforbud ved helseinstitusjoner, men nå skal vi igjen begynne å ta i mot besøk til beboere i institusjonsplasser og omsorgsboliger.

Dette er en dag vi har sett frem til, alle vi som jobber i helsetjenesten, våre brukere og vi regner med at ikke minst pårørende har gledet seg. Imidlertid er det slik at beboerne på grunn av høy alder og ofte mange grunnsykdommer, vil ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av Covid-19. Smitteoverføring fra besøkende er således en risiko, ikke bare for den enkelte som får besøk, men også for de øvrige beboerne. 

For å redusere smitterisikoen ber vi besøkende om å følge våre smittevernrutiner og hygienetiltak slik at beboerne skal få gleden av samvær med sine pårørende igjen.

Avtal besøk på forhånd:

 • Besøk må avtales på telefon. Man vil i samtalen få oppgitt tidspunkt for når man kan komme.
  • Tlf Gildeskål bo og servicesenter: 75760750 i tiden 08-15:00
  • Tlf Sandhornøy eldresenter: 75758500 i tiden 08-15:30
  • For beboere i omsorgsleiligheter på Gildeskål bo og servicesenter: 48300385 i tiden 08-15:30

Rammer for besøk:

 • Det vil være en begrensning på 2 stykker per besøk.
 • Besøkstiden vil være begrenset, den vil variere med antall besøkende og hvilke personellressurser som er tilgjengelig for å håndtere besøk. Besøkstiden er i utganspunket 30 minutter, men vil økes til 1 time der det finnes rom for dette.
 • Det vil bli ført logg over besøkende som oppbevares i 6 uker.
 • Man blir også bedt om å signere en egenerklæring på at man ikke har luftveissymptomer eller har vært utsatt for risiko for Covid-19.
 •  Dersom du har luftveissymptomer skal du IKKE komme på besøk.
 • Ved Gildeskål bo og servicesenter vil besøkstiden være fra 10-12 og 16-19.

Rutine ved besøket:

 • Du blir tatt imot av personalet og vist inn på besøksrom, der du som besøkende må oppholde deg hele besøkstiden. Det vil ikke være anledning for besøkende å være i fellesarealer, avdelinger eller beboerrom.
 • Håndhygiene må utføres når du kommer og før du drar
 • Du må holde anbefalt avstand på 1 meter til beboer og personalet under hele besøket
 • Det vil ikke være muligheter for servering av mat eller drikke under besøket

Med dette ønsker vil pårørende igjen hjertelig velkommen på besøk til brukerne våre. Vi gleder oss til å ta imot dere igjen!

Laila Didriksen
Kommuneoverlege

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS