Gravemelding

Gravearbeider i Gildeskål kommune skal ikke igangsettes før det føreligger godkjent gravetillatelse. Gravearbeider som krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven må ikke igangsettes før tillatelse etter denne lov er innhentet. 

Søknad om gravetillatelse ska! gjøres på foreskrevet skjema, utarbeidet i samsvar med nedenforstående bestemmelser. Graveområdet må være avmerket på kart som legges ved gravemeldingen, og alle felt merket med stjerne må være utfylt. Ufullstendige søknader blir returnert.

Søknaden forevises til
  • Nordland Politidistrikt (ved graving i offentlig veg) tlf. 75 58 90 00, e-post post.nordland@politiet.no 
  • Nordlandsnett AS: søknad leveres via www.gravemelding.no. Om det skal graves i nærheten av høyspentkabler må det fylles ut annen søknad. Informasjon om dette fås her: https://nordlandsnett.no/skal-du-grave
  • Telenettet v/ Geomatikk AS Tlf. 09146- fax 80 08 01 46 Web: www.gravemelding.no
  • Gildeskål Kommune: e-post: postmottak@gildeskal.kommune.no

For behandling av gravemelding skal det betales gebyr til Gildeskål kommune, i henhold til gjeldende betalingsregulativ.

Last ned skjema her.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS