Handlingsdel av kommuneplan, budsjett- og økonomiplan 2022-2025

Handlingsdelen og økonomiplanen skal bygge på de fysiske planene og de generelle og sektorielle målene som er nedfelt i den langsiktige delen av kommuneplanen. 

Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2022, handlingsdel og økonomiplan 2022-2025.PDF

Kommunestyrets vedtak finner du her.

 

 

2022-01-10 Petter Kjærnes