Hvert år deler Gildeskål kommune ut fire priser:

  • Kulturpris
  • Frivillighetspris
  • Næringspris
  • Omdømmepris

I tillegg deles det ut et søknadsbasert kulturstipend på inntil 10.000 kr. 

Send dine forslag og begrunnelse på hvem som fortjener årets hederpriser til postmottak@gildeskal.kommune.no
Frist: 15. april

For å se statuttene, les her: Hederspriser - Gildeskål kommune (gildeskal.kommune.no)