Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Helse og omsorg

Tjenestetilbud som ligger under Helse og omsorg er sykehjem med vaskeri og kjøkkendrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøterapitjeneste, støttekontakter, trygghetsalarm, eldresentrene på Sandhornøy og Nygårdsjøen, dagsenter for demente, psykisk helse og rusomsorg, legekontor, helsestasjon, fysioterapi.

Kommunalsjef

Anne Grete M_web.jpgAnne Grete Mosti
Telefon: 906 88 109
Epost: mosann@gildeskal.kommune.no


 

  • Kontor
  • Renhold / vaskeri (Mob. 474 87 971)
  • Kjøkken (Tlf. 75 76 07 38)
  • Aktivitør

Servicefunksjoner Gibos

Greta Aunan, sekretær

Telefon: 902 59 797
Epost: aungre@gildeskal.kommune.no

Elin Therese Elllingsen, saksbehandler tildeling / sekretær

Telefon: 918 57 298
Epost: elleli@gildeskal.kommune.no

Ida K_web.jpgIda Kristiansen, saksbehandler tildeling / sykepleier

Telefon: 918 64 744
Epost: kriida@gildeskal.kommune.no

 

Gibos institusjon

Lena Sandnes_web.jpgLena Figenschau Sandnes, virksomhetsleder institusjon
Telefon: 918 64 819
Epost: sanlen@gildeskal.kommune.no

Åpen omsorg øyene

Marthe S_web.jpgMarte Petra Størkersen, virksomhetsleder Åpen omsorg øyene
Telefon: 905 04 882
Epost: stomar@gildeskal.kommune.no

Åpen omsorg fastland

Trine Ågnes_web.jpgTrine Ågnes, virksomhetsleder Åpen omsorg fastlandet
Telefon: 952 82 556
Epost: aagtri@gildeskal.kommune.no

 

 

Psykisk helse og rusomsorg

Psykisk helsearbeid i kommunen er et lavterskel tilbud rettet  mot mennesker med psykiske vansker og lidelser og konsekvenser av disse hos den enkelte, deres familier og nettverk.

Les mer

Berith A_web.jpgBerith Antonsen, miljøterapeut psykisk helse
Telefon: 950 29 781
Epost: antber@gildeskal.kommune.no

 


Lars Westvig, miljøterapeut psykisk helse
Telefon: 970 54 095
Epost: weslar@gildeskal.kommune.no

Tommy W_web.jpgTommy Westblikk, miljøterapeut rus
Telefon: 981 04 300
Epost: westom@gildeskal.kommune.no

Legekontor

Laila Didriksen_web.jpgLaila Didriksen, kommuneoverlege
Telefon: 75 40 38 88
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

 

 

Nina Ihle Hadland, kommunelege 
Telefon: 75 40 38 88
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

Haengnam P_web.jpgHaengnam Park, kommunelege 
Telefon: 75 40 38 88
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

 

 

Turnuslege   (tilsatt i 6 måneder, 1 februar og 1 september)
Telefon: 75 40 38 88
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

Helsestasjon

Monica T_web.jpgMonica Torbergsen, jordmor / helsesøster
Telefon: 475 14 521
Epost: tormon@gildeskal.kommune.no

 

Tor Eivind Nilsen, spesialsykepleier
Mob. 480 98 344
Epost: niltor@gildeskal.kommune.no

Malene Bjørklund-Andersen, helsesykepleier
Mob. 468 44 907
Epost: andmal@gildeskal.kommune.no

Dagsenter for hjemmeboende demente

Monica V_web.jpgMonica Vatshaug
Telefon: 977 90 003 
Epost: vatmon@gildeskal.kommune.no

Arbeidsstue Gibos

Marit K_web.jpgMarit Kjærnes
Telefon: 977 90 003 
Epost: kjemar@gildeskal.kommune.no

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS