Helse og omsorg

Tjenestetilbud som ligger under Helse og omsorg er sykehjem med vaskeri og kjøkkendrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøterapitjeneste, støttekontakter, trygghetsalarm, eldresentrene på Sandhornøy og Nygårdsjøen, dagsenter for demente, psykisk helse og rusomsorg, legekontor, helsestasjon, fysioterapi.

Kommunalsjef

Lisbeth M_web.jpgLisbeth Movik
Telefon: 994 85 163
Epost: movlis@gildeskal.kommune.no


 

 

Servicefunksjoner Gibos

Greta A (3).jpgGreta Aunan, sekretær

Telefon: 902 59 797
Epost: aungre@gildeskal.kommune.no

 

Elin Therese Elllingsen, saksbehandler tildeling / sekretær

Telefon: 918 57 298
Epost: elleli@gildeskal.kommune.no

 

Gibos institusjon

Ida K_web.jpgIda Kristiansen, virksomhetleder institusjon
Telefon: 905 92 210
Epost: kriida@gildeskal.kommune.no
 
 
 
  • Kontor
  • Renhold / vaskeri (Mob. 474 87 971)
  • Kjøkken (Tlf. 75 76 07 38)
  • Aktivitør
 

Åpen omsorg øyene

Christel Nilsen-Nygaard, virksomhetsleder Åpen omsorg øyene
Telefon: 932 89 806
Epost: nygchr@gildeskal.kommune.no  
 

Åpen omsorg fastland

Trine Ågnes_web[1].jpgTrine Ågnes, virksomhetsleder Åpen omsorg fastlandet
Telefon: 952 82 556
Epost: aagtri@gildeskal.kommune.no

 

 

Kreftsykepleie

Anita Kjærnes_web.jpgAnita Kjærnes, kreftsykepleier/kreftkoordinator
Telefon: 947 92 333
Epost: anita.kjaernes@gildeskal.kommune.no

 

 

Psykisk helse og rusomsorg

Psykisk helsearbeid i kommunen er et lavterskel tilbud rettet  mot mennesker med psykiske vansker og lidelser og konsekvenser av disse hos den enkelte, deres familier og nettverk.

Les mer

Ingrid Hjertefølger_web.pngIngrid Hjertefølger, miljøterapeut psykisk helse
Telefon: 917 32 644
Epost: hjeing@gildeskal.kommune.no

 

 

Tommy W_web[1].jpgTommy Westblikk, miljøterapeut rus
Telefon: 981 04 300
Epost: westom@gildeskal.kommune.no

 

 

Legekontor

 

Laila Didriksen_web[1].jpgLaila Didriksen, kommuneoverlege 
Telefon: 75 40 38 88 (legekontoret)
Telefon kommuneoverlege: 477 62 585 
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

 

Haengnam P_web.jpgHaengnam Park, kommunelege 
Telefon: 75 40 38 88
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

 

 

Susan Kugel, kommunelege
Telefon: 75 40 38 88
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

Turnuslege   (tilsatt i 6 måneder, 1 februar og 1 september)
Telefon: 75 40 38 88
Epost:  ekspedisjon@gildeskal.nhn.no

 

 

Helsestasjon

Kontakttelefon for helsestasjonen: 99 47 53 66 

Monica T_web.jpgMonica Torbergsen, jordmor / helsesøster
Telefon: 475 14 521
Epost: tormon@gildeskal.kommune.no

 

Elin B_web[1].jpgElin Brattøy, ledende helsesykepleier
Mob. 99 47 53 66
Epost: braeli@gildeskal.kommune.no

 

 

Tor_Eivind_Nilsen.pngTor Eivind Nilsen, spesialsykepleier
Mob. 480 98 344
Epost: niltor@gildeskal.kommune.no

 

 

Dagsenter for hjemmeboende demente

Monica V_web.jpgMonica Vatshaug
Telefon: 977 90 003 
Epost: vatmon@gildeskal.kommune.no

 

 

Kommunal fysioterapeut / friskliv

Amalie Karlsen, vikarierende kommunal fysioterapeut
Telefon: 902 10 060
Epost: karama@gildeskal.kommune.no

 

Anne-Marit Knudsen-Skaret.jpgAnne-Marit Knudsen-Skaret, permisjon
Telefon: 902 10 060
Epost: skaann@gildeskal.kommune.no

 

 

 

Arbeidsstue Gibos

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS