Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Helsestasjon_200x178

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud til barn og unge fra 0-20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende og har fokus på hverdagsproblemer, foreldreveiledning, psykisk helse, smittevern, ernæring, tobakk, rus, fysisk aktivitet, samliv og seksualitet.


Helsestasjonen har kontakt med alle småbarnsfamilier og skolebarn. Skolehelsetjenesten er et tilbud om helsetjenester til alle skoleelever under 20 år, i grunnskole og videregående skole. Vi gir tilbud om råd og veiledning, gjennomfører gruppesamtaler, helseundersøkelser og vaksinasjon.
Når det er behov for det kan vi henvise elever videre til annet helsepersonell som fastlege. Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom, fremme god fysisk og psykisk helse.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS