Helsestasjonen er et lavterskeltilbud til barn og unge fra 0-20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende og har fokus på hverdagsproblemer, foreldreveiledning, psykisk helse, smittevern, ernæring, tobakk, rus, fysisk aktivitet, samliv og seksualitet.
Kontakttelefon: 
99 47 53 66. Kontaktinfo til ansatte på helsestasjonen.
 

Inngang helsestasjon stengt

Skal bli bedre!

Inngang til helsestasjon

Det er nå startet arbeid med utbedring av inngangspartiet til helsestasjon og helsestasjon for ungdom på Inndyr.
Det betyr at denne inngangen ikke kan benyttes i en periode.

2021-02-10
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS