Helsestasjonen er et lavterskeltilbud til barn og unge fra 0-20 år og deres foreldre. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende og har fokus på hverdagsproblemer, foreldreveiledning, psykisk helse, smittevern, ernæring, tobakk, rus, fysisk aktivitet, samliv og seksualitet.
Kontakttelefon: 
99 47 53 66. Kontaktinfo til ansatte på helsestasjonen.
 

Sommer på helsestasjonen

Åpningstider Gildeskål helsestasjon sommeren 2020

Det blir noe redusert åpningstid ved helsestasjonen gjennom sommeren, grunnet ferieavvikling. Se våre åpningstider under.

2020-06-24
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS