Hjemmesykepleie[1]

Hjemmesykepleie

De som har sykdom eller funksjonshemming kan få tilbud om pleie og omsorg i eget hjem. Hjemmesykepleien skal bidra til og gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen og legge til rette for at persone skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

2012-11-09
Bilde av nordlys på Langsanden

Kreftsykepleie

Kreftsykepleie er et tilbud til deg som har fått eller lever med en kreftdiagnose, og til dine pårørende, uansett alder, type kreftsykdom og i ulike faser av sykdommen.

2022-12-21
Matombringing

Matombringing

Hjemmeboende kan få tilbud om å kjøpe middag med dessert fra institusjonens produksjonskjøkken.

2012-11-09
Hjelp_200x175

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan tildeles hjemmeboende, personer i omsorgsbolig, aldersbolig eller eldresenterene der det av ulike årsaker er behov for en slik alarm.

2012-11-09
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS