Høring av kommunal planstrategi 2018-2022

I henhold til Plan- og bygningsloven § 10-1 legges førsteutkast til kommunal planstrategi for perioden 2018-2022 ut til høring og offentlig ettersyn.

Planstrategien ble behandlet i plan- og eiendomsutvalget i Gildeskål kommune den 29.05.2018. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, saksframlegg med planutvalgets innstilling samt utkast til planstrategi ligger vedlagt. Grunnet ferieavviklinga settes høringsfrist til 03.08.2018

Planstrategi-revidering_utkast.pdf

Saksframlegg med innstilling.pdf

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS