Høring av søknad om ny kraftledning og transformatorstasjon

Nordlandsnett har søkt NVE om en ny 132 kV kraftledning fra Hopen transformatorstasjon via nye Saltstraumen og Kjelling transformatorstasjoner til Sundsfjord transformatorstasjon.

NVE holder offentlig møte om saken 14.februar på Nygårdsjøen skole kl 19.00. Saken behandles politisk i kommunen. Kommunestyret skal behandle saken 6.mars.

Saken er tilgjengelig på NVEs internettsider. Les mer her:

Høring ny kraftledning.pdf

 

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS