område

Høring - Dispensasjon for førtøyninger utenfor avsatt akvakulturområde på Midt-Femris

I henhold til plan- og bygningsloven sendes GIFAS sin søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om fortøyninger i akvakulturområder ut på høring.

 

Dispensasjonssøknaden fra GIFAS kommer i forbindelse med søknad til Nordland Fylkeskommune om utlegging av nytt og større anlegg for produksjon av laks. Fortøyningene til nytt anlegg vil overskride formålsbegrensningene satt i kommuneplan. Gildeskål Kommune og Nordland Fylkeskommune har inngått avtale om å parallell behandle søknadene.

Merknader sendes til postmottak@gildeskal.kommune.no Innen 10/10.2017

søknad dispensasjon.pdf

Anleggstegning.pdf

lokalitet midt-femris bunnkartlegging til soknad.pdf

lokalitet, ny og gammel.pdf

vedtak om høring_saksframlegg.pdf

oversikt_fiskeplass.pdf

reketrålefelt.pdf

arealplan Midt-Femris.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS