student_no_focus_800_9755

Høring - Forslag til forskrift skolekretser Gildeskål kommune samt endringer av skolestrukturen

Gildeskål kommune inviterer høringsparter og andre til å komme med høringsuttalelse vedr. sak om endring av skolestruktur. I saken ligger også forslag til forskrift skolekretser Gildeskål kommune.

Saken skal til endelig behandling i Levekårsutvalget, formannskap og kommunestyret i løpet av høsten 2017.

Følgende saksfremlegg ligger til grunn for saken: Endring av skolestruktur i Gildeskål kommune.pdf

Høringsparter i denne saken er FAU og SU ved Storvik oppvekstsenter og Inndyr skole. I tillegg skal skolens rådsorganer, de ansattes fagforeninger samt Nordland fylkeskommune høres. Det er også åpent for andre til å komme med innspill. Lag, foreninger og enkeltpersoner inviteres dermed til å uttale seg i saken.

Det må gå frem av innspillene hvem som har uttalt seg, og de skal være underskrevet.

Høringsfrist: 10. september 2017.

Innspill/ merknader merkes med: «Høringsuttalelse skolestruktur» og sendes skriftlig til:

Gildeskål kommune, Postboks 54, 8138 Inndyr eller på e-post til:

postmottak@gildeskal.kommune.no

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS