Høring: Søknad fra Salten N950 AS på Sørarnøy om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11

Salten N950 AS har søkt Statsforvalteren om utslippstillatelse. Det prosjekteres med nytt slakteri tilknyttet eksisterende anlegg med utvidet kapasitet, nytt ensilasjeanlegg, nytt renseanlegg og nytt utslippspunkt. Det søkes om tillatelse til mottak, slakting og pakking av inntil 105.000 tonn fersk laks per år.

2021-02-25

Høring akvakultur - Søknad fra Mowi ASA om areal- og biomasseendring

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 

2021-02-01
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS