Trafikksikker kommune

Tilskudd

Holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Søknadsfrist 1. oktober

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) tildeler etter søknad tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken.

Ler mer om trafikksikkerhetstilskuddet her

Alle kan søke om penger til tiltak som bidrar til gode holdninger i trafikken: Lag og foreninger, skoler, FAU, eldreråd, ungdomsråd og enkeltpersoner. 

Frist for søknad er 1. oktober og søknaden finner du her 

Ta kontakt for spørsmål rundt søknadsprosess.

Folkehelsekoordinator, Vilde Stangeland 415 46 904 

 

 

 

2021-11-11 Vilde Stangeland