uten navn

Hukommelsesteamet i Gildeskål arrangerer pårørendeskole.

Kurs for pårørende til personer med demens.

Ved nok påmeldte avholdes det kurs ved Gildeskål bo og servicesenter høsten 2018.

  • Kurset er for de som kjenner eller har noen av sine nærmeste som er blitt rammet av sviktende hukommelse eller demenssykdom.

  • Pårørendeskolen går over 5 kvelder med ulike tema. Det vil være lege ,sykepleier, hjelpepleier og innleide forelesere som har kompetanse innenfor demens på kursene
     

Hukommelsesteamet har også tilbud om samtalegrupper for pårørende til demente.
 

Hukommelsesteamet
Gunn Gjelseth tlf 75760750, Email: gjegun@gildeskal.kommune.no eller
Monica Vatshaug Email: vatmon@gildeskal.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS