Pårørendeskole

Pårørendeskolen

Hukommelsesteamet i Gildeskål arrangerer kurs for pårørende til personer med demens. Oppstart 02.03.2020

Hva er pårørendeskolen?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Hva inneholder kurset?

Kurset er lagt opp over 5 samlinger med følgende temaer:

  • Hva er demens
  • Kommunikasjon og samarbeid med personer med demens
  • Rettigheter og aktuelle lovverk
  • Hvilke tilbud har vi i kommunen og veien videre
  • En pårørende forteller

Pårørendeskolens målsetting:

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.
Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.

 

Sted: Møterommet på Gildeskål bo og servicesenter

Tid: 5 samlinger ( 02.03.2020, 09.03.2020, 16.03.20, 23.03.20 og 30.03.20).

Kursavgift: 300 kr. per deltaker (inkluderer kursmateriale og servering) (0 kr. per ekstra familiedeltager)

Påmeldingsfrist: 21.02.20

 

Påmelding eller spørsmål sendes til Hukommelsesteamet i Gildeskål v/
Gunn Gjelseth 75760750, Email: gjegun@gildeskal.kommune.no
 

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS