Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Hukommelsesteamet i Gildeskål

Gildeskål kommune har eget hukommelsesteam. Teamet jobber for mer åpenhet og kunnskap om demenssykdom og består av lege, sykepleiere og helsefagarbeidere med tilleggsutdanning innenfor demenssykdommer. De kan hjelpe og bistå i tidlig utredning/kartlegging av demens.

Medlemmer fra hukommelsesteamet kan komme hjem å prate med den det gjelder og pårørende og bistår med hjelp til å kontakte lege for riktig utredning.

Hukommelsesteamet har gjennomført pårørendeskole og planlegger å avholde den en gang pr år, de har også et nært samarbeid med Kløveråsen kompetansesenter for demens.

Hukommelsesteamet har egen koordinator med kontordag på Gibos hver mandag kl. 08.00 - 15:00.   Tlf. 75 76 07 50/75 76 07 58

Vi kan tilby pårørende hjelp, støtte, veiledning og informasjon når demenssykdommen rammer familien

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS