Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

IKT plan 2016-2019

IKT-plan for Gildeskål kommune er en 4-årig plan som beskriver hvordan Gildeskål kommune skal utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å støtte opp om og utvikle offentlig tjenestetilbud, samt bidra til å realisere kommunens overordnede målsettinger satt i Kommuneplanens samfunnsdel. Den beskriver hvordan kommunen skal møte utfordringene som følger av behov fra innbyggere, næringsliv og offentlige føringer.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 20.09.2016.

IKT-plan 2016-2019.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS