Logo Sjøfossen næringsutvikling

Indeks Gildeskål

Hvert år utarbeider Sjøfossen Næringsutvikling Indeks Gildeskål. Årets Indeks Gildeskål er nå på plass, og viser utviklingstrekk innenfor næringslivet i Gildeskål. 
Les mer på nettsidene til Sjøfossen næringsutvikling.

2021-07-05 Petter Kjærnes