Personer ved bord

Endring av regler

Skjenkebevilling

Regjeringen har etter vedtak i Stortinget gjort endringer i covid-19-forskriften, og fjerner skjenkeforbudet. Forskriftens § 14 a endres slik at det blir tillatt å servere alkohol, men bare til de som får servert mat, og Gildeskål kommune forholder seg til dette.

2021-01-22 | Les mer
Figur til leie

Boliger til leie

Gildeskål kommune og boligstiftelsen Gildebo har boliger til leie på ulike plasser i kommunen. 
Her er oppdatert oversikt og du kan sende digital søknad om å få leie.

2021-01-20 | Les mer
Start Opp Salten foto med logo til facebook annonsering januar 2021

Start Opp Salten

Har du en god idé og lyst til å leve av den eller er du gründer i tidlig fase?
- da bør du bli med på etablererprogrammet som starter nå i januar.

2021-01-20 | Les mer
Planlagte utfyllingsområder ved Buskjæret. Prøvestasjoner for sedimentundersøkelser er også vist (ST1-ST7).

Høring av søknad om tillatelse til utfylling i sjø på Sørarnøy

Gildeskål kommune har søkt Statsforvalteren om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med at det planlegges etablering av ny industrikai. Høringsfrist 15. februar.

 

2021-01-19 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS