HPV-vaksine

Influensavaksine

Årets vaksine mot sesonginfluensa ventes å komme i løpet av uke 41.

Vi planlegger vaksinasjonsdager i uke 42-43, og det er også mulig å få vaksine hos fastlege.

Følgende vaksinasjonsdager er planlagt rundt i kommunen:

 • Nygårdsjøen- på ungdomshuset: Fredag 21.10, kl 10 - 13
 • Sandhornøy- på eldresenteret: Torsdag 20.10, kl 10 – 13
 • Sørarnøy- på Grendehuset: Tirsdag 18.10, kl 10 – 12.30
 • Inndyr- på Strømstad: onsdag 19.10 kl 10 – 14, fredag 28.10 kl 08 – 14.

Vaksinen koster kr 200 for de som tilhører risikogruppene.

Det er mulig å bestille time for vaksinasjon, gjennom samme system som koronavaksine https://timebestilling.remin.no/gildeskaal 

Gjennom dette bestillingssystemet, er det også anledning å bestille på vegne av andre, dersom det er vanskelig å bestille selv. Det er også drop in, du trenger ikke time for å få vaksine.

De som fortsatt mangler oppfriskningsdose av koronavaksine, kan få denne samtidig som influensavaksinen.

Det er også tilbud om pneumokokkvaksine (mot lungebetennelse) for de som trenger det. Denne vaksinen gis hvert 10. år.

Obs pneumokokkvaksine og koronavaksine kan IKKE gis samtidig.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • diabetes mellitus type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS