doctor_listening_to_patients_heart_800_5442_150x200

Influensavaksinering høsten 2017

Det er nå tid for årets influensavaksine.

Vaksinasjon gjennomføres til følgende tidspunkt:

INNDYR HELSESTASJON:
               Fredag 29.09.17 kl 10.00-14.00
               Fredag
 13.10.17 kl 10.00-14.00

NYGÅRDSJØEN ELDRESENTER:
               Torsdag 12.10.17 kl 12.00-14.00
               Torsdag 19.10.17 kl 12.00-14.00

SANDHORNØY ELDRESENTER:
               Torsdag 12.10.17 kl 12.00- 14.00
               Torsdag 26.10.17 kl 12.00- 14.00 

SØRARNØY: Ring hjemmetjenesten tlf 75758500 eller helsestasjon tlf 75760708 for avtale

 

Følgende grupper regnes som risikogrupper når det gjelder komplikasjoner i forbindelse med influensasykdom, og anbefales derfor å bli vaksinert:

Alle personer fra og med fylte 65 år
Beboere på sykehjem og omsorgsbolig
Gravide etter 12. Svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer
Voksne og barn med kronisk hjerte/kar sykdom
Voksne og barn med nedsatt motstandskraft mot infeksjoner
Voksne og barn med kronisk nyresvikt eller leversvikt
Personer som har diabetes mellitus, både type 1 og 2
Voksne og barn med kronisk leversvikt
Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade
Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs BMI over 40
Voksne og barn med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom hvor influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales følgende grupper, med det hovedformål å beskytte andre:

Helsepersonell som har pasientkontakt
Husstandskontakter til immunsupprimerte personer
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Dersom tidspunktene ikke passer, ta kontakt med Gildeskål helsestasjon for annen avtale. Hjemmesykepleien er behjelpelig med vaksinering av sine brukere som ikke er i stand til å komme seg til noen av de overnevnte stedene.

Pris: Influensavaksine kr 100,-
         Pneumokokkvaksine kr 360,-


Helsestasjon             

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS