Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Influensavaksine

Influensavaksinering høsten 2019

Det er nå tid for årets influensavaksine.

Vaksinasjon gjennomføres til følgende tidspunkt:

INNDYR
Kantinen på Gibos:
               Tirsdag  22.10.19 kl 12.00-15.00
               Torsdag 24.10.19 kl 12.00-15.00
               Tirsdag  29.10.19 kl 12.00-15.00

NYGÅRDSJØEN
På Nygårdsjøen eldresenter:
               Torsdag 17.10.19 kl 13.00-15.00
               Onsdag  30.10.19 kl 09.00-11.00

SANDHORNØY OG ARNØYENE
På Sandhornøy eldresenter:
               Tirsdag  12.11.19 kl 12.00-15.00
               Fredag  15.11.19 kl 10.00-14.00 AVLYST

 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

- Gravide i 2.og 3.trimester og gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Alle fra fylte 65 år

- Barn og voksne med:

  diabetes type 1 og 2

- Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

- Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

 nedsatt immunforsvar

- Svært alvorlig fedme (KMI over 40)

- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


I tillegg anbefales influensavaksine til:

- Helsepersonell som har pasientkontakt.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

 

 

Pris:
Influensavaksine 150,-
Pneumokokkvaksine 370,-

 

Dersom tidspunktene ikke passer, ta kontakt med Gildeskål helsestasjon for annen avtale. Hjemmesykepleien er behjelpelig med vaksinering av sine brukere som ikke er i stand til å komme seg til noen av de overnevnte stedene.

 


Helsestasjon             

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS