Bilde koronavaksine

Koronavaksine:

Infobrev til alle over 65 år

Til alle innbyggere i Gildeskål fra 65 år og eldre
Gildeskål kommune har nå startet vaksinering i tråd med retningslinjene fra folkehelseinstituttet. 

Vi har fått de første vaksinedosene, og vaksinerer etter Folkehelseinstituttets prioriteringer:
1. Beboere i sykehjem samt helsepersonell med nær pasientkontakt og i kritiske posisjoner
2. Alder 85 år og eldre
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år og enkelte personer med høy risiko 18-64 år 1)
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand 2)
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand 2)
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand 2)
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
- Se forklaringer til merknadene 1) og 2) nederst i dette brevet.

Vaksinen er gratis for alle gruppene, og det er naturligvis frivillig å ta den. Men av hensyn både til deg selv og til alle rundt deg, oppfordrer vi deg til å ta den.

Vaksinen heter Comirnaty og er utviklet av de farmasøytiske selskapene Pfizer og BioNtech. Dette er den første vaksinen som er godkjent i EU og EØS, (andre vaksiner vil komme etter hvert), og før godkjenningen er den testet på 44.000 mennesker. Tidligere har vaksiner vært gitt med ufarlig variant av sykdommen som kroppen har brukt til å bygge immunforsvar. Den nye vaksinen bruker en annen og bedre metode.

Vaksinen inneholder bare en genetisk kode fra koronaviruset, så man kan ikke få sykdommen av å ta vaksinen. Når vaksinen kommer inn i kroppen, bruker kroppen den til å produsere et protein som er liten og ufarlig del av koronaviruset. Siden virusproteinet ikke hører hjemme i kroppen, aktiveres immunforsvaret. Den genetiske koden brytes ned i kroppen etter at den er blitt brukt, og det skjer ingen endring av kroppens arvestoff.

I utviklingen av vaksinen har man registrert bivirkninger. De aller fleste oppsto 1-2 dager etter injeksjonen og gikk over etter noen få dager. For de aller fleste var det kun snakk om milde bivirkninger, og særlig de over 65 år fikk milde reaksjoner. De vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter og feber.
Vaksinen gis i to doser og det skal gå minst 21 dager mellom dose 1 og 2. Etter hvert som vi får vaksine-doser, vil vi ta direkte kontakt med hver enkelt for å gjøre avtale om vaksinering. Vaksineringen vil foregå på utvalgte steder i kommunen, avhengig av hvor mange som skal vaksineres på samme tid. Det er også viktig å ta smittevernhensyn, både på vaksineringsstedet og ved evt. transport/reise til vaksineringen.

Om du har spørsmål om vaksinen eller vaksineringen, kan du lese mer på våre nettsider www.gildeskal.kommune.no eller ringe koronatelefonen vår: 90 71 99 19. Dersom du lurer på om du kommer inn under en av de prioriterte gruppene med høy risiko eller underliggende sykdom/tilstand, ber vi om at du kontakter din fastlege.

 

Inndyr 6. januar 2021
Geir Mikkelsen Randi Birgitte Berg
Kommunedirektør Kommuneoverlege

 

1) Høy risiko 18-64 år gjelder disse sykdommene / tilstandene:
• organtransplantasjon
• immunsvikt
• hematologisk kreftsykdom siste fem år
• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
• kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon


2) Underliggende sykdom/tilstand 18-64 år gjelder disse sykdommene / tilstandene:
• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
• Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
• Diabetes
• Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
• Demens
• Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
• Hjerneslag
• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS