Bilde Velkommen Ukraina

Informasjon fra Ordfører

Informasjon - boliger til flyktninger fra Ukraina

Gildeskål kommune fikk stor respons på sin forespørsel om boliger til flyktninger og det er vi selvsagt veldig fornøyd med. Dette har muliggjort at Gildeskål kommune kunne svare IMDI at vi kan ta imot 40 flyktninger, hvilket vi også i slutten av forrige uke ble bedt om å bosette. Det er viktig å merke seg at Gildeskål kommune ikke har flyktningmottaket i sin kommune, hvor flyktninger skal bo for en kort stund før bosetting, men vi vil få «tildelt» flyktninger som skal bosettes i kommunen. Hvor lenge de skal bosettes forstår sikkert alle at det er umulig å ha en formening om, så derfor må vi ta høyde for at det kan bli lenge.

Flyktningetjenesten planlegger derfor senere i denne uken å kontakte alle som har tilbudt boliger for å vurdere egnetheten på disse og diskutere hva eierne ser for seg i husleie. Deretter vil det, av flyktningetjenesten, bli foretatt en fordeling av flyktningene på de ulike husene rundt om i kommunen der tjenesten finner det mest hensiktsmessig. Utvalget av boenheter vil gjøres for praktisk å kunne organisere introduksjonsprogram til de voksne, og barnehage- og skoleplass til barna. Får vi tildelt pleietrengende eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne må det også vurderes hvor de skal få sine boliger og tjenester.

Pr i dag har vi ingen indikasjon på når vi vil få flyktninger til kommunen, eller hvor mange personer innenfor kategoriene kvinner, barn og eldre som vil komme. Dette vanskeliggjør det å inngå avtaler med huseiere og det å forberede det konkrete arbeidet med mottaket. Tjenesten planlegger likevel så godt de kan og mener å skulle være forberedt til å ta imot flyktninger på kort varsel.

Dette til informasjon!

Bjørn Magne Pedersen, Ordfører

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS