Informasjon fra NAV Gildeskål

Som følge av omfattende permitteringer, har søknader om dagpenger økt kraftig de siste dagene. Våre veiledere jobber så raskt som mulig, med å håndtere alle typer henvendelser. 

Det kan skje endringer på kort varsel som følge av regjeringens arbeid med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjon oppdateres fortløpende på nav.no.
 

Søknadskjema for de fleste ytelser finner du på www.nav.no
Dersom du har en statlig ytelse, kan du nå din veileder via digital innlogging/dialog/aktivitetsplan.
 
Av smittevernhensyn er publikumsmottaket stengt, men du kan levere søknadsskjema og andre dokumenter i postkassen ved minibanken inne i bygget. Der finner du også blanketter og konvolutter for å levere søknad om sosialstønad (ta med aktuelle vedlegg). Post behandles som ved ordinær drift. Vi ber imidlertid om at de som har mulighet, bruker våre digitale løsninger. Det er pr i dag ikke mulig å sende digital søknad om sosialstønad, men vi jobber med å få denne løsningen på plass. 
 
Vi har 2 vakttelefoner for å sikre at du når fram direkte til oss. Det er imidlertid mange som henvender seg til oss nå, så du må regne med litt ventetid. 
 
Slik kan du kontakte oss på hverdager kl.08:00-15:00:
Arbeidsgivertelefon: 400 17405
Andre henvendelser: 461 65389
 
NAV Kontaktsenter
NAV sitt kontaktsenter 55 55 33 33 er fortsatt betjent mellom kl. 09:00-15:00, men kan ha ventetid som følge av mange henvendelser.
 
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS