Logo Stoklands

Informasjon om avtale for slamtømming i Gildeskål

Gildeskål kommune har inngått avtale med ny entreprenør for slamtømming.

Fra 1. mars er det Stoklands AS som utfører slamtømming av alle tanker/anlegg i kommunen.

Alle private avløpsanlegg er pålagt å være med i kommunens tømmeordning. Standard tømmefrekvens for helårsboliger er hvert annet år, for fritidsboliger hvert fjerde år og for tette tanker årlig.

Det sendes ut varsel i forkant av standard tømming slik at anlegget skal være klart til slamtømmer kommer.

Dersom du har behov for ekstra tømming utøver standard tømmefrekvens, eller dersom anlegget ikke har blitt registrert i kommunens register enda, så kan du kontakte fagansvarlig vann og avløp, Aina Johannessen på telefon 918 30 228, eller Stoklands AS direkte.

 

Kontaktinfo til Stokland er:

Telefon: 993 70 201
Vakttelefon: 994 36 675
Epost: 
post@stoklands.no
www.stoklands.no

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS