null

Informasjon om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er påvist på ville fugler i Nordland. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Det er likevel viktig å følge noen forholdsregler.
 

Informasjon om varsling og håndtering av døde fugler finner dere på Mattilsynets hjemmesider. Informasjon om fugleinfluensa, smittefare, risikovurdering mm ligger på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet. Linker ligger nede på siden her.

 

Døde fugler skal ikke i restavfallet
For å unngå smittespredning skal IKKE døde fugler legges i restavfallet. Ved avfallsanlegget på Vikan, oppbevares restavfallet i «plast», som andre måker og dyr kan ta hull på, og derigjennom smittes. Dette fremgår også av Mattilsynets hjemmeside.

 

Håndtering av enkeltfugler
Foreløpig er det kun enkeltmeldinger om døde fugler, og enkeltfugler kan leveres til Inndyr miljøtorg eller til kommunen.

Kommunen tilgjengeliggjør nå avfallsdunker som er tiltenkt smittefarlige fugler. Døde fugler, som mistenkes smittet, skal pakkes inn i to plastposer som lukkes forsvarlig. Denne skal teipes igjen for å sikre at plasten blir helt tett. Deponering til avfallsdunk avtales på dagtid, ukedager, ved å ringe til teknisk vakttelefon 948 56 323.
 

Miljøtorgene holder ordinære åpningstider for mottak av enkeltfugler.

 

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa?  Da bør du melde fra til Mattilsynet. Følg lenken under:

 

https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/sporsmal-og-svar-til-befolkningen

 

https://www.fhi.no/ss/influensa/fugleinfluensa/rad-for-a-forebygge-smitte-med-fugleinfluensa-til-mennesker/

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS