colored_hand_circle_800_3432_200x200

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

 

Med statens maksimalpris pr. 01.01.16 vil husholdninger med en samlet person- og kapitalinntekt under kr. 486.750 ha rett til redusert foreldrebetaling.

Ordningen med gratis kjernetid (20 timer pr. uke) videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner.

Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en barnehageplass, blir også videreført. I 2017 vil husholdninger med inntekt under 500 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Ordningen er søknadsbasert. Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid, må søke om det. Sist tilgjengelige selvangivelse må følge søknaden som dokumentasjon. Som hovedregel gjelder søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid for et barnehage år av gangen.

Fra barnehageåret 2017/2018 er søknadsfrist for redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 1.juni. Søknad som kommer etter fristen kan gi lavere pris først neste fakturamåned.

Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året og dersom husholdningens økonomi blir vesentlig endret i løpet av et barnehageår.
Ansvaret for gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.
Les mer på https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/
 

Søknadsskjema finner du HER
Søknaden om redusert foreldrebetaling sendes: Gildeskål kommune, postboks 54, 8138 Inndyr


Inndyr den 16.Mai 2017
Inger Fagervik
Virksomhetsleder Oppvekst og kultur

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS