Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Informasjon til reisende som ankommer Norge (covid-19)/ Information to travellers arriving Norway (covid-19)

Her finner du informasjon for innreisende turister og til deg som jobber med reisende.

Below you will find information to travellers arriving Norway.

Information to travellers arriving Norway

Testing

 • If you get symptoms such as fever, cough, shortness of breath, loss of taste or smell, sore throat or feeling sick you must call the local medial service at 116 117 to get tested.

 

 If you have tested positive for COVID-19

 • If you are sick with COVID-19 or think you might have COVID-19, isolate yourself from other people. You will be followed up by the Norwegian health care service.

 • You can self-isolate at home, in a health institution or elsewhere the municipality decides.

 • Contact your doctor if the disease worsens.

 

Infection prevention measures

 • Keep at least one meter distance to other people

 • Wash your hands frequently and thoroughly

 • Stay isolated if you feel sick

 

Quarantine on arrival in Norway

 • If you're arriving from a country or an area without sufficiently low transmission, you must go into quarantine for 10 days from the day you arrive in Norway.

 • This applies to the countries listed here: www.fhi.no/en/infectioncontroltravel

 • When going into quarantine, you can travel straight to your planned accommodation by using planned transportation. Avoid close contact with others until you are at your accommodation.

 • The quarantine must be carried out continuously in one place during the first 10 days of your stay in Norway.


 

Informasjon til deg som ankommer Norge

 

Testing

• Dersom du får symptomer som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller

luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse skal du ringe legevakt på 116 117 for

testing.

• Testen er gratis.

 

Hvis du har bekreftet smitte med covid-19

• Dersom du får bekreftet smitte med covid-19 skal du i isolasjon og blir fulgt

opp av lokal helsetjeneste.

• Du isoleres i hjemmet, i helseinstitusjon eller et annet sted kommunen

bestemmer.

• Ta kontakt med lege dersom sykdommen forverres.

 

Generelle smitteverntiltak

• Hold avstand, minst 1 meter

• Vask hender ofte og grundig

• Hold deg isolert hvis du er syk

Karanteneplikt

• Kommer du fra land eller områder som har for høy smittespredning skal du i

karantene i 10 døgn fra den dagen du kommer til Norge.

• Det gjelder disse landene/områdene: www.fhi.no/smittevernreise

• Når du skal i karantene er det lov å reise rett til oppholdssted med planlagt

transportmiddel. Unngå nær kontakt med andre til du er hjemme.

• Karantenen skal gjennomføres sammenhengende på ett sted de 10 første

dagene du oppholder deg i Norge.

 

 

 

Ved å følge linken under kommer du til Helsedirektoratets sider for reisende og de som jobber med reisende i Norge. Her finner du også informasjonsmateriell.

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-til-de-som-ankommer-norge-covid-19

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS