Bilde_trafikksikkerhetsplan

Innspill ønskes til trafikksikkerhetsplan

I forbindelse med den årlige rulleringen av trafikksikkerhetsplanen for Gildeskål kommune ber vi om tilbakemelding på hvilke tiltak dere ønsker satt opp på handlingsplanen for neste periode. Fristen for innspill var 23.september 2019.

I forbindelse med den årlige rulleringen av trafikksikkerhetsplanen for Gildeskål kommune ber vi om tilbakemelding på hvilke tiltak dere ønsker satt opp på handlingsplanen for neste periode. Det er både holdningsskapende og fysiske tiltak som kan prioriteres. Tiltakene som allerede ligger inne i planen kan ses i eget dokument for trafikksikkerhetsplan.

Målformuleringene kan bli endret ved neste revidering av plan, som resultat av tilbakemeldingene fra lokalutvalgene, barnehage, skole, oppvekstsenter, politi, vegvesen.

Vi håper det kommer forslag til tiltak fra alle høringsinstanser. Disse vil bli hensyntatt i utarbeidelsen av endelig trafikksikkerhetsplanen for neste periode, 2019-2023.

Fristen for innspill til trafikksikkerhetsplanen for perioden 2019-2023 utløp 23.september 2019

 

Innspill sendes til Gildeskål kommune:

Postmottak, Postboks 54, 8138 Inndyr

postmottak@gildeskal.kommune.no

Merkes «Trafikksikkerhetsplan»

 

Utkast_trafikksikkerhetsplan_2019-2023.pdf

Skjema_innspill_trafikksikkerhetsplan.pdf

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS