Bilde_samfunnsplan_med_logo

Gjestebud

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel- gjestebud

Har du innspill til kommuneplanens samfunnsdel kan du arrangere et uformelt diskusjonstreff, gjestebud, for å diskutere ønsket utvikling av Gildeskålsamfunnet. Frist for å sende inn innspill er 11.04.2021. 

Gildeskål kommunestyre har vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres. Kommuneplanen er det viktigste plandokumentet for Gildeskål kommune.

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 skal være gildeskålsamfunnets felles, overordnede og helhetlige plan. Her tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Gildeskålsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

Nå ønsker vi innspill i forbindelse med utarbeiding av ny plan. Innspillene ønsker vi gjennom medvirkningsaktiviteten Gjestebud. Gjestebud er en metode for medvirkning som innebærer at ulike interessegrupper møtes seg imellom og diskuterer ønsket utvikling i kommunen, med fokus på hva som er bra, og hva som bør bli blir bedre. Eksempel på interessegrupper er lag, foreninger, organisasjoner eller andre interesserte. 

Her er informasjon til deg som vil ha gjestebud: Gjestebud_info.pdf

Her er skjema for oppsummering fra gjestebud (kan lastes ned både i PDF og Word format ved å klikke på ikon til høyre for teksten): Skjema_gjestbud.docx

Send inn utfylt skjema til postmottak@gildeskal.kommune.no innen 11.04.2021. 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS